BĂNG TẢI CHỊU NHIỆT

Xích con lăn là thành phần có kết cấu vững chắc, tin cậy trong máy móc thiết bị, có tác dụng truyền động cơ năng thông qua lực căng của nó. Chúng là thành phần cơ bản trong cả truyền động kéo trục và trong hệ thống băng tải. Xích con lăn là một bộ phận trong bộ truyền động vận hành, sở dĩ gọi là xích công nghiệp bởi vì chúng thường được sử dụng phục vụ trong hệ thống vận hành của một số ngành công nghiệp.

Xích con lăn trong ngành công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng truyền động đòi hỏi tính hiệu quả và kinh tế cao. Chúng không bị trượt vì không phụ thuộc vào lực căng cho quá trình vận hành hiệu quả, và không đòi hỏi một khoảng cố định cách giữa các tâm.

Cấu tạo xích công nghiệp - xích con lăn được chia làm 2 nhóm chính là xích truyền động và xích băng tải.